Bestuur

Het NMPRS Bestuur
 

Voorzitter: de heer E. Koel

Penningmeester: de heer G.L. Janssen

Secretaris: mevrouw C.J.F. van Dommelen

Algemeen bestuurslid: mevrouw M.N. van Zwienen

Algemeen bestuurslid: mevrouw J.M. Jansen