Bestuur

Bestuur

Voorzitter: de heer E. Koel

Hoofd controleur: de heer P. Versteijnen

Penningmeester: de heer G.L. Janssen

Secretaris: mevrouw C.J.F. van Dommelen

Algemeen bestuurslid: mevrouw M.N. van Zwienen

Algemeen bestuurslid: mevrouw J.M. Jansen